نگارش مقاله

نگارش مقاله

نگارش مقاله دارای مراحل مختلفی می باشد که موسسه پیشگامان مسیر دانش، در تمامی این مراحل شما را یاری می نماید تا بتوانید نگارش مقاله خود را به صورت کامل ارائه و چاپ نمایید.

نگارش مقاله

 • یکی از مراحل نگارش مقاله ، انتخاب موضوع و نگارش حرفه ای مقاله در رشته ی شما و موضوعات را به دو زبان فارسی و انگلیسی
 • استخراج مقاله از متون پژوهشی و علمی و پایان نامه های دانشگاهی
 • بازنویسی هر تعداد از مقالاتی که در داوری انجام شده یک یا چند ژورنال تخصصی رد (reject) شده اند.
 • انجام تبدیل مقالات فارسی به مقالات استاندارد انگلیسی توسط متخصصین انگلیسی زبان و با در نظر گرفتن ترمینولوژی هر رشته.
 • ویرایش و اعمال اصلاحات بر روی مقالات فارسی یا انگلیسی آماده و انطباق آنها با استانداردهای محتوایی و ساختاری لازم برای ژورنالهای معتبر .
 • انجام نگارش مقالات در سطوح متوسط تا بسیار بالا بسته به سطح کار پژوهشی صورت گرفته.
 • انجام نگارش انواع مقالات از جمله مقالات علمی ترویجی، مقالات علمی پژوهشی، مقالات مروری(Review)، مقالات کنفرانسی(proceeding)،نگارش مقالات Survey، انواع مقالات از نوع Letter، انواع مقالاتCommunication ، فصول کتاب (Book Chapters) و …
 • انجام تصحیح و تکمیل مقالات نگارش شده.

 

به طور کلی اصول نوشتن مقاله، بسته به استاندارد های آن نشریه و مجله علمی دارد.

ولی به طور کلی باید چندین مورد در تمامی مقالات رعایت شود که عبارت است از :

۱- صفحه آرایی

۲- منبع نویسی

۳- اشکال، نمودار ها، جداول ، روابط ریاضی
۴- ساختار کلی مقالات

 • صفحه اول:
 • عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)
 • نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسوول واژه «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص
 • نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده(گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.
 • صفحه دوم:
 • عنوان، چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی
 • مشخصات نویسندگان (نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسئول واژه”Corresponding Author” نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونیک) به انگلیسی.
 • صفحه سوم:
 • عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر ۶ واژه).
 • صفحه چهارم تا انتهای مقاله

بدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.

 • مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سوالهای پژوهش. همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش باشد.
 • توسعه فرضیه‌ها و الگوی مفهومی: در این قسمت از مقاله منتخبی از پیشینه پژوهش (داخلی و خارجی) که مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهای همان، متن فرضیه مربوط نوشته شود. در انتهای توسعه فرضیه‌ها می‌توانید الگوی نموداری الگوی مفهومی پژوهش خود را ارایه نمایید.
 • روش شناسی: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.
 • تحلیل داده‌ها و یافته های پ‍‍ژوهش: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش گزارش شود. خروجی نموداری نرم افزارهایی مانند: Lisrel, AMOS و… به صورت عکس با کیفیت و غیر رنگی در متن ارایه شود.
 • بحث و نتیجه‌گیری: ارایه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

لازم به ذکر است که این موارد لزوماً به این ترتیب و موارد نیست ، حتی ممکن است دستورالعمل شیوهه نگاره مقاله از یک دانشگاه داخلی نسبت به یک دانشگاه خارجی تفاوت داشته باشد .

ولی به طور کلی شامل موارد بیان شده می باشد

ارتباط باما و ثبت سفارش

www.pmojak.com