لیست نشریات جعلی وزارت علوم

دانشجویان و پژوهشگران گرامی

جهت دریافت “فهرست نشریات نامعتبر و جعلی” که شامل عنوان تمامی مجلات بی اعتبار و جعلی می باشد و توسط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx

این لیست ولینک به صورت خودکار توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به روز رسانی می شود بنابراین هیچ گونه نگرانی در خصوص به روز بودن آن وجود ندارد  در ضمن می توانید جهت بررسی و ارزیابی نشریات که در خصوص اعتبار یا جعلی بودن آن مشکوک هستید نام کامل زورنال و ادرس سایت آن را برای ما ارسال کنید تا در کمتر از ۱۲ ساعت نتیجه بررسی توسط تیم تخصصی ارزابی نشریات ما برای شما ارسال گردد.

اخیرا با توجه به افزایش کلاهبرداری توسط نشریات جعلی ر انتخاب نشریه بسیار دقت کنید.

“در لیست زیر تنها نام نشریاتی را ارئه می کنیم که قبلا توسط وزارت علوم شناسایی نشده اند ولی در جعلی بودن آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد”

تیم تخصصی مقالات ما تنها به تعدادی از آنها اشاره می کند که جعلی بودن آنها برای ما به اثبات رسیده است فریب کلاهبرادارن را نخورید جالب آن است که بسیاری از شرکت ها از جعلی بودن این نشریات تقریبا مطمئن هستند ولی از بی اطلاعی پژوهشگران سو استفاده می کنند.

تیم تخصصی ما جهت رفاه حال شما پژوهشگران عزیز می تواند در صورتی که در خصوص اعتبار نشریه ای مشکوک بودید اطلاغات نام و سایت نشریه ر برایما ارسال کنید تا در کمتر از ۲۴ ساعت جعلی بودن یا نبودن آن را برای شما ارسال کنیم

نکته مهم: قطعا این لیست و نشریات جعلی موجود در بلک لیست وزارت علوم تنها نشریات حعلی موچود نیستند  و با توجه به عطش نویسندگان ایرانی در چاپ مقالات ای اس ای از طرفی و عطش کلاهبرداران برای به جیب زدن پول بیشتر روز به روز بر تعداد این نشرات خواهد افزود از این رو جهت اطمینان بیشتر در خصوص هر نشریه دیگری که مشکوک بود یا مشکوک داشتید ایمیل بزنید قطعا اطلاعات تکمیلی در اختیار شما قرار خواهد گرفت

ردیفعنوان نشریهISSNنمایهآدرس سایت اصلیآدرس سایت جعلی
1MITTEILUNGEN
KLOSTERNEUBURG
0007-5922JCRhttp://weinobstklosterneuburg.athttp://mitt-klosterneuburg.com
2Sylwan0039-7660JCRhttp://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:1:0http://sylwan.ibles.org
3NATIONALPARKFORSCHUNG
IN DER
SCHWEIZ
1022-9493Zoological Records-http://naukpublication.org/index.php/NATI
ONALPARK-FORSCHUNG-SCHWEIZ
4PRAEPARATOR0032-6542Zoological Records-http://psc.tomaspubs.com
5Philippine Scientist0079-1466Zoological Records-http://psc.tomaspubs.com/
6BEITRAEGE ZUM
NATURSCHUTZ IN DER
SCHWEIZ
1421-5527Zoological Records-http://naukpublication.org/index.php/
BEITRAEGE_NATURSCHUTZ_SCHWEIZ
7Reef Resources Assessment and
Management Technical Paper
1607-7393Zoological Recordshttp://behaviorsciences.com
8Chemical and Process
Engineering
0208-6425JCRhttp://www.degruyter.com/view/j/cpehttp://processengineering.net
9Ciencia e Tecnica Vitivinicola0254-0223JCRhttp://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script =sci_issues&pid=0254-0223&lng=en&nrm=isohttp://ciencia-e-tecnica.org
10Emergencias1137-6821JCRhttp://www.semes.org/revista_EMERGENCIAS/http://sanidadediciones.com
11Interciencia0378-1844JCRhttp://www.interciencia.org/http://www.ivic-gob.org
12Nationalpark Berchtesgaden
Forschungsbericht
0172-0023Zoological Recordshttp://www.nationalparkberchtesgaden.
bayern.de/08_publikationen/01_fo
rschungsberichte/index.htm
http://www.nationalparkberchtesgaden.
com/index.php/NATIONALP
ARK-BERCHTESGADEN-FORSC/index
13Nautilus0028-1344JCRhttp://www.shellmuseum.org/nautilus/index.http://nautilusjournal.net/default.html html
14Research-Technology
Management
0895-6308JCRhttp://www.iriweb.org/Main/Library/RTM_Jour
nal/Public_Site/Navigation/Publications/Researc
h-Technology_Management/index.aspx
http://lriinc.org
15Vitae, la revista de la Facultad de
Química Farmacéutica
0121-4004http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.
php/vitae/ind
http://vitae-udea.org
16AFINIDAD0001-9704JCR/http://www.aiqs.es/catala/afinidad.asp
http://www.aiqs.es
http://www.afinidad.org
http://www.afinidadjournal.es/
17MAGNT Research Report1444-8939Zoological Recordshttp://brisjast.com
18Journal of Technology1012-3407SCOPUShttp://jot.ntust.edu.tw/index.php/jothttp://www.jotechno.com
19CADMO1122-5165JCRhttp://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?
IDRivista=117&lingua=en
http://cadmo.org/index.php/CADMO
20Baltica0067-3064JCRhttp://www.geo.lt/geo/?id=710
هک شده است .
http://balticajournal.com
21FAUNA ROSSII I
SOPREDEL NYKH STRAN
1026-5619Zoological Recordhttp://www.bpxo.com/index.php/FAUNARO
SSIIISOPREDELNYKHSTRAN
22Texas journal of science0040-4403Zoological Recordhttp://www.texasacademyofscience.org/http://www.texassciences.us
http://www.texassciences.com
http://www.texasacademyofscience.com
http://www.texasjournalofscience.info
23NATURA0028-0631Zoological Recordhttp://revistas
academicas.com/natura/index.html
24Doriana0417-9927Zoological Record
BIOSIS Previews
http://revistasacademicas.
com/doriana/index.html
25CAHIERS DES SCIENCES
NATURELLES
1420-4223Zoological Record
BIOSIS Previews
Reports & Meetings
http://revistas
academicas.com/cahiers/index.html
26Mexican Journal of
international studies
1237-484Xhttp://revistasacademicas.
com/mjis/index.html
27AGROCHIMICA0002-1857JCRhttp://www.pisauniversitypress.it/landing_page- le-riviste-agrochimica-1497.htmlhttp://www.agcjournal.org/index.php/agc_u
pload
28Scientia Guaianae0798-1120http://www.scientiaguaianae.org/index.php/ Scientia
29Journal of American Medical
Association (JAMA)
0098-7484JCRhttp://www.ama-assn.org/amaama-journal.org
لينك غير فعال است.
30Journal of the Balkan
Tribological Association
1310-4772JCRhttp://www.scibulcom.nethttp://jbalkan.triboassociation.org/
31Pensee0031-4773http://www.espaces
marx.net/spip.php?rubrique47
http://www.penseejournal.com
32Bothalia0006-8241 JCRhttp://www.abcjournal.org/index.php/ABChttp://www.bothalia.com
33Jokull Journal0449-0576 JCRhttp://jokulljournal.ishttp://www.jkljournal.com
http://www.jkljournal.org
http://www.jokulljournal.com
34Bradleya Journal0265-086X JCRhttp://www.bcss.org.uk/brad.phphttp://www.britishedu.org.uk/
35Systems Science
Education Journal
Politica Economica
Chemical Modelling
كل مجلات اين ناشر جعلي است.
http://tomaspubs.com/
36Wulfenia Journal1561-882X JCRhttp://www.landesmuseum.ktn.gv.at/210226w_D E.htm?seite=15http://www.multidisciplinarywulfenia.org
http://www.wulfeniajournal.com
http://www.wulfeniajournal.at
37SCIENTIFIC KHYBER1017-3471 JCRhttp://skhyber.com
38Epistemologia0392-9760JCRhttp://epistemologia-journal.com//
39Ihering JCR Iheringia, Série Botânica0073-4705JCRhttp://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/2135/?
/ia_S%C3%A9rie_Bot%C3%A2nica
http://ww2.bdssmgdl.org/?folio=7POYGN0
G2
40Kasmera0075-5222JCRhttp://www.kasmerajournal.com/
41Martinia0297-0902Zoological Recordshttp://www.martinia.com/
42Archives des sciences1661464Xhttp://www.unige.ch/sphn/Publications/Archives
Sciences/Archives.html
http://www.archiveofscience.com/
http://www.sciencesarchive.com/
43Nationalpark BerchtesgadenForschungsbericht0172-0023Zoological Recordshttp://www.nationalparkberchtesgaden.
bayern.de/08_publikationen/01_f
orschungsberichte/index.htm
http://www.nationalparkberchtesgaden.
com/index.php/NATIONALP
ARK-BERCHTESGADEN-FORSC/index
44Walia1026-3861Zoological Recordshttp://www.waliaj.com/
45TERAPEVTICHESKII ARKHIV0040-3660JCThttp://terapevticheskiiarkhiv.org/index.php/T
ERA/index/
46GAIA-ATHENS1107-311XZoological Recordshttp://gix.info/index.php/GAIA_ATHENS_Jo
urnal/about/index
47Journal of Scientific Research and Development1115-7569Zoological Recordswww.jsrad.org
48ODONATOLOGICAL ABSTRACT SERVICE1438-0269Zoological Recordshttp://www.styleinternational.net/
49International Journal of Scientific Research1011-1832http://ijscr.com
50QUATERNARY RESEARCH ASSOCIATION TECHNICAL GUIDE0208-6425JCRhttp://jctechnical.com